top of page

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Adwokat z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w pracy w kancelariach adwokackich, działających w różnych miastach  włoskich i europejskich. Specjalizuje się głównie w prawie międzynarodowym, prawie spółek, prawie rodzinnym, windykacjach należności.

Doradca chińskich instytucji, kilkakrotnie uczestniczył w charakterze prelegenta w konferencjach organizowanych przez uniwersytety azjatyckie. Wraz z najważniejszymi chińskimi firmami prawniczymi aktywnie współpracuje przy projekcie E-Lawyer Union Global.

 

Pełnomocnik Krajowego Instytutu Ubezpieczeń I.N.A.I.L. /Narodowy Instytut Ubezpieczeń Wypadków przy Pracy/.  Od 1991 r. figuruje w Krajowym Rejestrze Zaufanych Specjalistów tegoż Instytutu.

Pełnomocnik Oddziału w Reggio Calabria E.N.P.A.L.S. /Narodowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych Pracowników Estrady/ - od 1995 r.

Zaufany adwokat Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech.

Zaufany adwokat Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie i Konsulatu Generalnego RP W Mediolanie

Wykładowca i tutor kursów szkolenia zawodowego odnoszących się do dyscyplin prawnych,  finansowanych przez Region Kalabrii i Region Lombardii, w szczególności z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa związków zawodowych, ustawy 626/94.

Przez szereg lat kierował ośrodkami naukowo-badawczymi zajmującymi się badaniami w zakresie aktywizacji polityki pracy i zatrudnienia, specjalizując się w zagadnieniach związanymi z kwestiami pracowników społecznie użytecznych i ich użytecznością publiczną, jak też i planami szkoleń zawodowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Biura Regionalnego w Kalabrii UGL /Ogólnokrajowego Związku Pracy/.

 

Odpowiedzialny za szkolenia odnoszące się do kształcenia zawodowego prowadzone przez Oddział w Reggio Calabria Krajowego Instytutu Kształcenia Zawodowego - w latach 2000-2005.

Doradca władz lokalnych Regionu Reggio Calabria, między innymi, w ramach projektu twinningu społecznościowego ”Twin Tower" prowadzonego z polskimi władzami lokalnymi. Projekt zatwierdzony i finansowany przez Unię Europejską.

Jako doradca Regionu Kalabria pełnił również funkcje koordynatora grupy ekspertów ds. monitorowania i oceny kursów szkolenia zawodowego POR Calabria 2000-2006 oraz koordynatora Komitetu Specjalnego ds. Opracowania aktów prawnych niezbędnych do przekazania funkcji i kompetencji władz regionalnych władzom lokalnym - ustawa 34/2002 tzw. „devolution”.

Komisarz, a następnie dyrektor generalny Agencji Regionu Calabria  ds. Zatrudnienia - 2005 rok.

Wpisany na Listę Dziennikarzy Zawodowych - od 2008 roku.

 

enzo 1.jpeg
bottom of page